ผู้อำนวยการ

แพทย์หญิงอมรรัตน์ มุขวัลย์

 

แจ้งข้อร้องเรียน

 

 
 

 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศ
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาจ้างปรับปรุงระบบก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน ที่โรงพยาบาลมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือกงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563
ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงพยาบาลมะนัง บริเวณอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2563
ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2562
ประกาศโรงพยาบาลมะนัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์จากกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัด

Total 15 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>